LEKSYKON

PSYCHIATRY

marzec-czerwiec 2021

Pod Patronatem Naukowym
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii

Szanowni Państwo,

Trzecia dekada XXI wieku to w historii światowej psychiatrii bardzo ciekawy okres. Nastąpi bowiem praktyczna, a właściwie kliniczna implementacja nowych wersji DSM-5 oraz ICD 11.

 Leksykon Psychiatry przybliży zmiany jakie nastąpiły w postrzeganiu i diagnozie zaburzeń psychicznych, szczególnie zaburzeń neuropoznawczych, schizofrenii, zaburzeń afektywnych, czy lękowych. Leksykon Psychiatry przybliży Państwu także aspekty wspólnej farmakoterapii lekarzy chorób wewnętrznych, pulmonologa, kardiologa, neurologa oraz psychiatry, gdyż współchorobowość pacjentów z zaburzeniami psychicznymi stała się właściwie bardzo częstym, a nie rzadkim zjawiskiem. Szczególną uwagę zwrócimy także na nowoczesną terapię, a także koszty bezpośrednie i pośrednie zaburzeń psychicznych, szczególnie depresyjnych. 

Do zobaczenia on-line

prof. zw. dr hab. n. med.
PIOTR GAŁECKI

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi 
Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog
Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

ZAPLANOWANE PROGRAMY WEBINARIÓW

 

2 marca 2021, godz. 20.00-21.30

F00-F09 – Zespoły otępienne i organiczne zaburzenia psychiczne. Zmiany w DSM-5
oraz ICD-11. Aktualności diagnostyki i farmakoterapii.

Prof. Piotr Gałecki

 

16 marca 2021, godz. 20.00-21.30

F10-F19 – Uzależnienia - aktualności diagnostyki i farmakoterapii. ICD-11 oraz DSM-5 nowe jednostki chorobowe oraz inne spojrzenie na zaburzenia psychiczne.

Prof. Piotr Gałecki

 

 

30 marca 2021, godz. 20.00-21.30

F20 – F29 Schizofrenia i inne psychozy - aktualności diagnostyki i farmakoterapii. Zmiany w DSM-5 oraz ICD-11.

Prof. Piotr Gałecki

 

 

13 kwietnia 2021, godz. 20.00-21.30

 • Pacjent psychiatryczny w praktyce pulmonologa.
 • Pacjent pulmonologiczny w praktyce psychiatry.
 • Pułapki wspólnej farmakoterapii i wspólne cele.

Prof. Adam Barczyk (pulmonolog, internista),
Prof. Piotr Gałecki

 

 

20 kwietnia 2021, godz. 20.00-21.30

F30-F34 zaburzenia nastroju  - aktualności diagnostyki i farmakoterapii.  Zmiany w DSM-5 oraz ICD-11.

Prof. Piotr Gałecki

 

 

27 kwietnia 2021, godz. 20.00-21.30

 • Pacjent psychiatryczny w praktyce kardiologa
 • Pacjent kardiologiczny w praktyce lekarza psychiatry
 • Zalety wspólnej farmakoterapii i niebezpieczne połączenia leków

Prof. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (kardiolog)
Prof. Piotr Gałecki

 

 

 

11 maja 2021, godz. 20.00-21.30

 • Pacjent psychiatryczny w praktyce neurologa
 • Pacjent neurologiczny w praktyce lekarza psychiatry
 • Gdy wspólna terapia zawsze korzystna

Prof. Monika Adamczyk-Sowa (neurolog),
Prof. Piotr Gałecki

 

 

18 maja 2021, godz. 20.00-21.30

F40-F48 Zaburzenia lękowe - aktualności diagnostyki i farmakoterapii. Zmiany w DSM-5 oraz ICD-11.

Prof. Piotr Gałecki

 

 

25 maja 2021, godz. 20.00-21.30

 • Nowoczesna terapia depresji.
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie leczenia depresji.

Prof. Piotr Gałecki
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Uczelnia Łazarskiego)

 

 

8 czerwca 2021, godz. 20.00-21.30

 • F50-F59 zaburzenia odżywiania i zaburzenia seksualne - aktualności diagnostyki i farmakoterapii. Zmiany w DSM-5 oraz ICD-11.

Prof. Piotr Gałecki

 

PARTNERZY EDUKACYJNI PROJEKTU

     
  PARTNER EDUKACYJNY WEBINARU Z DNIA 11 MAJA i 18 MAJA 2021 ROKU  
ZAPISZ SIĘ
NA SZKOLENIE